Bewijs van vrijwaring

Bewijs van vrijwaring
DEPARTEMENT VAN KOLONIEN. Verklaring geldig tot en met 31 December 1943. ( 31-12-1943 ) ‘s-Gravenhage, 25 Juni 1943, De ondergeteekende,…Read more