DEPARTEMENT VAN KOLONIEN.

Verklaring geldig tot en met 31 December 1943. ( 31-12-1943 )

‘s-Gravenhage, 25 Juni 1943,

De ondergeteekende, Secretaris-Generaal van het departement van Koloniën, verklaart, dat Ir. Antonie Jacobus VAN RIESSEN geboren 7 October 1887 ( 7-10-1887 ) te Zutphen wonende te, ‘s-Gravenhage persoonsbewijs no. G 41/no.300366 als Hoofdingenieur werkzaam is bij voormeld Departement en verzoekt in het belang van den dienst aan de hiervoor in aanmerking komende autoriteiten den Heer Van Riessen voornoemd alle toelaatbare faciliteiten te verleenen en in het bijzonder zijn bewegingsvrijheid niet te beperken.

De Secretaris-Generaal voornoemd,

Xxxxxx

Geldigheidsduur van deze verklaring wordt hierbij verlengd tot en met 31 december 1944  31-12-1944 )

Zutphen, 23 februari 1944 ( 23-02-1944 ),

De Secretatis-Generaal

xxxxxx

Bewijs van Vrijwaring van inbeslagname rijwiel Nederlands-Indie

Bewijs van Vrijwaring van inbeslagname rijwiel Nederlands-Indie